Język Ukraiński

23.03.2017
Rzadko kiedy mamy okazję uczyć się języka ukraińskiego. Niewielu Polaków biegle komunikuje się w tym języku. Większość raczej przyswoiło sobie rosyjski i bywa, że traktuje się je jednakowo, choć historycznie i geograficznie bliższe podobieństwo wykazuje z językiem białoruskim, aniżeli rosyjskim. Ukraiński prezentuje także duży wpływ języka polskiego, a to ze względu na uwarunkowania terytorialne.
 
Język ukraiński – kilka istotnych informacji
 
Językiem ukraińskim posługuje się obecnie około 37 milionów ludzi. Jak nie trudno się domyślić, głównie na Ukrainie, gdzie stanowi język urzędowy. Nie oznacza to jednak, że nie usłyszymy go także w świecie. Tam, gdzie dotarli migranci ukraińscy, tam z pewnością dobiegnie nas charakterystyczne brzmienie języka ukraińskiego, czyli np. w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, Kanadzie, Mołdawii, a ostatnio coraz częściej także w Polsce. 
 
Język ukraiński należy do języków wschodniosłowiańskich i posiada liczne gwary, np. północną, północno-wschodnią, południowo-zachodnią i chyba najbardziej znaną Polakom – łemkowską, czasem traktowaną jednak jako zupełnie odrębny język rusiński. 
 
Czym jest cyrylica?
 
Większość Polaków nie zauważy różnicy pomiędzy językiem ukraińskim a rosyjskim. Wielu z nich wręcz ignoruje język ukraiński, a okazuje się, że akurat dla nas może być dość łatwy do nauczenia. Wyjeżdżając na Ukrainę, choćby tylko w celach turystycznych, warto przybliżyć sobie ukraiński alfabet, czyli tzw. cyrylicę. Dla młodych ludzi, którzy nigdy nie mieli styczności ze wschodnimi językami, może to być mały problem. Litery mają wygląd zupełnie odrębnych znaczków i trudno jest szybko je opanować. Jednak wydaje się to konieczne, jako że trudno nam będzie poruszać się po kraju, gdzie cyrylicę spotyka się niemal na każdym kroku. Widzimy ją na znakach, tabliczkach informacyjnych, a także w karcie menu w restauracji (jeśli nie została jeszcze przetłumaczona na język angielski). Cyrylica stawia więc obcokrajowcom i przybyszom granicę, a może nawet mur, który trudno jest z łatwością pokonać. Trzeba być na to przygotowanym. Jednocześnie podkreśla odrębność języka ukraińskiego i mocno odróżnia go od innych języków, szczególnie tych, którymi posługujemy się np. w Unii Europejskiej. W cyrylicy istnieją jednak litery, które w języku polskim wymawia się w taki sam sposób, np: A, E, K, M, O, T, I.
 
Pułapki językowe
 
Osoby biegle posługujące się językiem ukraińskim z pewnością wiedzą, że w tym ciekawym języku pojawiają się tzw. fałszywi przyjaciele, czyli pułapki językowe. Łatwo w nie wpaść bez znajomości choćby podstaw języka. Mowa tu o słowach, które w języku polskim brzmią podobnie, a jednak oznaczają coś zupełnie przeciwnego. Przykładem może tu być np. dywan, który w języku ukraińskim oznacza kanapę lub grobowiec, czyli po polsku sklep. Okazuje się, że dzięki dogłębnej znajomości języka ukraińskiego, zwyczajnie unikniemy pomyłek, które mogą bardzo utrudnić komunikację. 
 
Czy warto uczyć się języka ukraińskiego?
 
Ukraina to jeden z naszych wschodnich sąsiadów. Szkoda, że tak mało poważne traktujemy naukę tego języka. Przecież między Polską i Ukrainą zachodzi intensywna wymiana handlowa, a obecnie mocno rozszerza się także rynek pracowniczy. Być może coraz częściej będzie nam potrzebna znajomość języka ukraińskiego, aby ułatwić współpracę między ludźmi. Dużym zainteresowaniem cieszą się dziś szczególnie tłumacze przysięgli, którzy na potęgę dokonują przekładów poświadczonych dokumentów urzędowych. Głównie akt osobowych, kart pobytu itp. Okazuje się więc, że ponownie stajemy się bliskim narodami. Być może brak chęci nauki języka ukraińskiego ze strony Polaków spowodowany jest tym, że porównują go do języka rosyjskiego. Nie wszędzie na Ukrainie można się jednak porozumieć po rosyjsku, choć panuje takie błędne przekonanie. Jeszcze do niedawna wcale nie było wiele miejsc, gdzie można było przyswajać wiedzę dotyczącą języka ukraińskiego. Dziś jest już lepiej i coraz częściej pojawiają się kursy oraz szkolenia języka ukraińskiego, które szybko i przystępnie pozwalają nauczyć zasad tego języka. 
 
Język ukraiński potrzebny w pracy
 
Pracodawcy żywiołowo poszukują kandydatów biegle posługujących się językiem ukraińskim. Migranci ukraińscy oczekują zatrudnienia w Polsce, ale procedura pozyskania legalnej pracy związana jest ze znajomością języka. Właściciele firm wolą oddelegować to zadanie swoim pracownikom, stąd język ukraiński stanowi podstawę ich działania. 
 
Zwróćmy także uwagę, że niewiele jest osób, które bardzo dobrze opanowało język ukraiński w stopniu naukowym, na filologii itp. Tacy specjaliści są najbardziej poszukiwani, ponieważ mogą się pochwalić wysokim profesjonalizm. Pośród tak wiele ludzi mówiących biegle po angielsku, osoby komunikujące się w języku ukraińskim wciąż są mniejszością. Warto więc rozważyć naukę ukraińskiego, choćby z przyczyn zawodowych i finansowych. Języki naszych sąsiadów mogą być dużo bardziej interesujące i potrzebne od tych, których naukę od zawsze proponuje się w szkołach powszechnych. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię