Agencja Pracy

25.03.2017
W związku z coraz większym zainteresowaniem obcokrajowców ze Wschodu pracą w Polsce, zaczęły powstawać agencje pracy, których zadaniem jest np. leasing pracowników, wynajmowanie ich polskim pracodawcom. Ci równie chętnie decydują się na taki proces postępowania, ponieważ nie muszą się dzięki temu angażować w skomplikowane i czasochłonne procedury formalno-prawne. Są zwolnieni z wszelkich obowiązków wobec obcokrajowców i nie są już odpowiedzialni za konieczność posiadania przez nich właściwych dokumentów.
 
Rola agencji pracy
 
Agencje pracy mają za zadanie rekrutować pracowników do pracy w Polsce, zgodnie z zapotrzebowaniem polskich pracodawców. Zwykle wygląda to w ten sposób, że pracodawcy zgłaszają się do agencji pracy w celu poinformowania o swoich brakach kadrowych, a te są zobowiązane dostarczyć pracowników według ich wymagań. Agencje pracy często oznajmiają, że są w stanie zaproponować pracowników zza zagranicy bez względu na branżę czy kwalifikacje. Pracownicy pozyskiwani są najczęściej z Ukrainy, ze względu na znaczne ułatwienia związane ze zmianami w przepisach. 
 
Obowiązki agencji pracy
 
Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do posiadania umowy, która będzie dokładnie uwzględniać wymagania, jakie sprecyzowane są wobec cudzoziemca w zezwoleniu na pracę. Tam określone są bowiem wszelkie warunki wykonywania powierzonych obowiązków, włącznie z danymi pracodawcami (może ich być kilku), a także wysokością wynagrodzenia, które nie może być niższe, niż minimalna płaca w Polsce. To właśnie od agencji pracy wymaga się rzetelnego wywiązania z wszystkich warunków umowy. Koniecznie musi także przedłożyć obcokrajowcy umowę w języku dla niego zrozumiałym. Najczęściej jest to język ojczysty. Cudzoziemiec musi także otrzymać własny egzemplarz zezwolenia na pracę, w razie konieczności jego okazywania. 
 
Obowiązki pracodawcy względem cudzoziemców
 
Pracodawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązków względem pracowników, które wywodzą się wprost z Kodeksu Pracy. Powinni więc bezwzględnie przestrzegać godzin pracy, nie zmuszać obcokrajowców do wykonywania godzin nadliczbowych. Konieczne jest też wypłacanie wynagrodzenia w ustalonej formie oraz wysokości raz w miesiącu. Przy tym powinna to być pensja nie mniejsza, niż minimalna pensja ustawowo przyjęta w Polsce. Każdy pracodawca ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP, choć szkoleniem zajmują się już raczej agencje pracy, chyba że pracodawca ustali inaczej. 
 
Legalność agencji pracy
 
Każda agencja pracy działająca w Polsce, powinna zostać wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Taki proces jest potwierdzony certyfikatem, do której mają wglądu jej klienci i jednostki z nią współpracujące. Aby otrzymać taki dokument, agencja pracy musi opłacać składki do ZUS, dysponować siedzibą oraz niezbędnym sprzętem, dzięki któremu jest w stanie wykonywać określone zadania. Osoby zgłaszające się do agencji z aplikacjami, zostawiające tam swoje CV nie muszą mieć żadnych obaw dotyczących bezpieczeństwa pozostawionych przez nich danych, ponieważ są one dokładnie zabezpieczone. 
 
Agencje pracy delegujące pracowników za granicę
 
Agencje pracy działające na terenie naszego kraju często pozyskują także kandydatów do pracy za granicą. Wówczas umowa o pracę sporządzana jest zawsze zgodnie z przepisami kraju, do którego pracownik zostaje delegowany. Agencja ma jednak obowiązek przedstawienia podpisywanej umowy o pracę w języku ojczystym aplikanta, aby mógł się z nią dokładnie i rzetelnie zapoznać. 
 
Czy warto decydować się na współpracę z agencją pracy?
 
Wiele osób, które poszukują pracy, mają dość mieszane uczucia dotyczące nawiązywania pracy za pośrednictwem agencji. Wiąże się to z rozmaitymi obawami. Nic dziwnego, ponieważ w Polsce wciąż jest to jeszcze praktyka, która zaczęła obowiązywać dopiero od niedawna. W krajach zachodnich, przybywający tam Polacy najczęściej rozpoczynają pracę właśnie korzystając z usług pośredniczących biur. Właściwie bardzo rzadko można znaleźć pracę w inny sposób. Pracodawcy chwalą sobie taki styl działania, ponieważ w każdej chwili mogą liczyć na pracowników np. w celu uzupełnienia kadry na pracę sezonową itp. Jest to dla nich bardzo wygodne, a wszystko odbywa się niemal natychmiastowo. Istnieje jednak pewna wada tego systemu zatrudniania. Pracownicy otrzymują mniejsze wynagrodzenie, ponieważ część ich stawki godzinowej przechodzi na rzecz agencji pracy. Nierzadko są to dość duże kwoty, a w rezultacie pracownik otrzymuje np. wyłącznie minimalne wynagrodzenie, podczas gdy pracodawca płaci dużo więcej za każdego kandydata. Takie praktyki są jednak nieuniknione i uczciwe, ponieważ to po stronie agencji pracy pozostaje dokonywanie wszelkich niezbędnych formalności, opieka nad aplikantami, a nawet dedykowane im szkolenia. Agencje pracy są często jedyną możliwością pozyskania pracy, zarówno dla obywateli Polski, jak i cudzoziemców, stąd nie można się dziś spodziewać żadnych zmian w tym aspekcie. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię