Studia w Polsce

13.07.2017
Bardzo wielu młodych ludzi z Ukrainy czy z Rosji decyduje się studiować na terenie Polski. Od 2011 roku do naszego kraju co roku przybywało ponad 3 tysiące absolwentów, głównie z Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii. Mimo tego jednak warto podkreślić, że Polska wciąż ma najniższy współczynnik studiujących tu cudzoziemców, aniżeli inne kraje Europy zachodniej. Nie tworzymy bowiem najlepszego wizerunku edukacji wyższej np. na targach międzynarodowych. Poza tym nasze uczelnie zdobywają naprawdę kiepskie miejsca wśród innych szkół wyższych w światowych rankingach. Wydaje się, że ciągle za mało inwestujemy w tę intratną branżę, jaką jest edukacja, a wyjątkowe talenty, młodzi i dobrze zapowiadający się naukowcy raczej uciekają z naszego kraju za granicę, aby tam się kształcić. Na szczęście Ukraińcy i Białorusini nas nie opuszczają, choć mówią, że w Polsce coraz trudniej jest im się utrzymać finansowo. 
 
Dlaczego Polska?
 
Na Białorusi, w Mołdawii czy na Ukrainie system polityczny często nie sprzyja głoszeniu haseł wolnościowych, a także nieograniczonej nauce. Wiele uczelni wręcz blokuje naukę tym uzdolnionym, którzy mają zbyt liberalne i demokratyczne poglądy. Aby mogli się dalej rozwijać muszą przybyć do niepodległego państwa, jakim jest np. Polska. Ukraińcy chętnie więc przyjeżdżają do nas studiować, ponieważ polski dyplom jest zdecydowanie bardziej prestiżowy, aniżeli ten, którego zdobędą we wschodniej Europie. Często jest to dla nich tylko pomost do lepszego świata, jakim jest zachodnia Europa, z którą wiążą plany na przyszłość. Nic więc dziwnego, że tak rzadko przybywają do nas studiować np. Norwegowie, Anglicy czy Niemcy, choć to także się już nieco zmienia. Częściej jednak korzystają oni z takich programów, jak np. Erasmus, dzięki czemu mogą się przyjrzeć jak odbywa się edukacja za granicą, jakie są tu możliwości, a co najważniejsze, z pewnością zachwycą się naszym polskim kolorytem i nieco tańszym życiem, aniżeli w ich ojczystych krajach. 
 
Studia nieodpłatne
 
Dla obywateli Polski studia są nieodpłatne. Za darmo mogą się także uczyć cudzoziemcy: posiadający Kartę Polaka, z zezwoleniem na pobyt stały w Polsce, posiadający status uchodźca, członkowie UE i EFTA. Mogą oni także korzystać z przysługujących tu stypendiów socjalnych czy za dobre wyniki w nauce. Jeśli jednak z jakichś względów nie uda im się zakwalifikować do powyższej pomocy będą mogli ubiegać się o stypendia Rządu RP czy innego państwa, a także o podjęcie nauki bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Obcokrajowcy mogą studiować we własnym języku, jeśli to tylko możliwe na danym kierunku. Bardzo często jednak obowiązkiem cudzoziemca jest znać język polski na poziomie wystarczającym. 
 
Nieodpłatność wyższej edukacji oraz możliwość korzystania z pomocy stypendialnej zdecydowanie przyciąga absolwentów ze Wschodu Europy, choć z pewnością muszą się wykazać dużym zaangażowaniem, aby móc dłużej zostać w Polsce czy przenieść się później do innego kraju UE. 
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię