Wiza dla obywatela Pakistanu

04.09.2017
Jestem żona Pakistańczyka od ponad roku. Ślub był w Pakistanie. Wszystko mamy zarejestrowane tam i tutaj w Polsce - mam akt ślubu. Mąż dostał już 4 odmowy wizy, a także 4 odmowy w wyniku wniesionych odwołań. W między czasie 3 razy składałam skargę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nic to nie dało. Pani Konsul już jest tak bezczelna, że wprost mówi mężowi, że po co przyszedł jak i tak mu nie da wizy.
 
Nie wiem co mam robić dalej. Pewne osoby mówią mi, że powinnam złożyć jakiś wniosek do Wojewody Łódzkiego o pobyt czy zamieszkanie w celu połączenia rodziny i wtedy mąż złoży odciski palców w Ambasadzie Polski. Jednak nic więcej nie chcą powiedzieć. A wszędzie gdzie czytam wymogiem do tego jest wiza, której mąż nie ma. Nie wiem o co chodzi i co możemy zrobić. Proszę o poradę prawną w mojej sprawie?
Marlena
 
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w obecnym stanie prawnym wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy składa Cudzoziemiec osobiście i do tej czynności nie może Cudzoziemiec udzielić pełnomocnictwa. Z tego też względu nie jest możliwe złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w formie dokumentu elektronicznego.
 
Natomiast zdaję sobie sprawę, iż Ustawa o cudzoziemcach w znaczny sposób ogranicza możliwość kontroli rozstrzygnięcia Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji odmowy wydania wizy. W mojej ocenie właściwym wskazaniem celu pobytu w Polsce są „odwiedziny u rodziny lub przyjaciół” natomiast należy mieć na uwadze, iż wydania wizy krajowej odmawia się Cudzoziemcowi, gdy zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 65 Ustawy o cudzoziemcach. W powołanym przepisie wymieniono m.in. sytuację w której „zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy.”.
 
W sytuacji gdy na terytorium Polski zamieszkuje małżonka Cudzoziemka w prawie każdym przypadku można mówić o tego rodzaju wątpliwościach. Od decyzji Konsula w zakresie odmowy wydania wizy nie przysługuje odwołanie a jedynie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam organ tj. Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W omawianej sytuacji jedyną możliwość jest bądź składanie wniosku do polskiego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie wizy, jednocześnie jak najbardziej jest to możliwe, iż Państwa związek faktycznie funkcjonuje, zaś celem jego zawarcia nie było ominięcie przepisów prawa. Warto również rozważyć aplikowanie o wydanie wizy do innego kraju Strefy Schengen i na podstawie tej wizy następnie wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.
 
Ewentualnie można próbować wnieść prośbę o podjęcie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich niestety jednak często nie przynoszą one oczekiwanego efektu. Z doświadczenia wiem, iż zaangażowanie z strony żony często przynosi efekt w postaci wydania wizy mężowi.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię