Art. 113 Ustawy o cudzoziemcach

01.08.2018
Proszę o konsultację. Dostałam wyzwanie do uzupełnienia dokumentów i w nim jest taki punkt: dokumenty potwierdzający dopełnienie obowiązku z art.113 ustawy o cudzoziemcach, tj. poinformowanie wojewody o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.
 
Ja przebywałam na terytorium RP na podstawie wizy D do pracy. Dwa razy zmieniłam pracodawcę na tej wizę. Od ostatniego pracodawcy złożyłam dokumenty do urzędu jednolite na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Nie rozumiem jaki to dokument ma być i czy w ogóle muszę posiadać taki dokument?
Oksana
 
Zgodnie z art. 113 Ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Natomiast art. 100 ust. 2 Ustawy o cudzoziemcach stanowi, iż cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 113, jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem roku od upływu okresu ważności poprzedniego zezwolenia.
 
Niestety w ostatnim czasie dostajemy coraz więcej sygnałów, iż pisma kierowane do wnioskodawców w sposób znaczący odbiegają od obowiązującego stanu prawnego. Oczywiście jeżeli nie posiadała Pani wcześniej zezwolenia na pobyt czasowy lecz przebywała Pani na podstawie wizy to nie miała Pani żadnych obowiązków względem Wojewody Mazowieckiego na otrzymane pismo należy więc odpisać, iż nie ciążył na Pani obowiązek wynikający z art. 113 Ustawy o cudzoziemcach.
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię