Historia

01.02.2013
 
Vakancja.pl oferuje pakiet usług, takich jak rekrutacja, selekcja, zatrudnienie,  transport starannie wybranych i doświadczonych pracowników, legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy) oraz tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe z języka ukraińskiego, rosyjskiego, arabskiego i innych języków. Jesteśmy oficjalnie zarejestrowaną agencją pracy wpisaną pod numerem 15528.
 
Rekrutujemy i selekcjonujemy pracowników w Polsce, jak również z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu i wielu innych krajów, żeby następnie skojarzyć ich z pracodawcami w Polsce. Dysponujemy rozbudowaną bazą danych kandydatów zarówno na stanowiska niskiego szczebla, jak również dysponujemy pracownikami z takich branż jak: informatycy, pracownicy fizyczni, kasjerzy, pakowacze i wiele innych. Nasi pracownicy posiadają doświadczenie i wiedzę - doskonale rozumieją, jak dobrze przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji pracowników.
 
Dzięki naszej dogłębnej znajomości rynku pracy w Polsce potrafimy skojarzyć odpowiedni personel z pracodawcami. Wykonujemy również sporo pracy za pracodawców. Rekrutujemy i selekcjonujemy personel i zapewniamy, by wszelkie procedury związane z legalnym zatrudnieniem Cudzoziemców w Polsce przebiegły bez problemowo i w sposób odpowiadający literze prawa.
 
Prawidłowość i rzetelność naszych usług gwarantuje nasz zespół.
 
Tetiana Kostyra – właścicielka agencji pracy VAKANCJA. Absolwentka wydziału filologii  Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego  im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina), absolwentka wydziału socjologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Polska).  Tłumaczka języka ukraińskiego i rosyjskiego, uczestniczka wielu warsztatów i szkoleń z zakresu pozyskiwania i rekrutacji pracowników. O skutecznie prowadzonej działalności  związanej z legalizacją pobytu cudzoziemców oraz ich zatrudnieniem w polskich firmach świadczą liczne podpisane kontrakty , setki pozytywnych decyzji dotyczących Kart Pobytu dla cudzoziemców, pozytywne opinię pracodawców, pracowników oraz firm współpracujących z Ukrainy, Białorusi i Rosji. 
 
Aljona Kazakova - rekruter w Vakancjа. Ukończyła Społeczną Akademię Nauk w Warszawie z kierunku zarządzaniu zasobami ludzkimi. Odpowiedzialna za rekrutację pracowników, przygotowania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia i legalizacji pobytu w Polsce. Włada językami rosyjskim, ukraińskim, polskim i angielskim.
 
Dariusz Borys Kostyra – prawnik z ponad 10 letnim doświadczeniem, obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy najbardziej kontrowersyjne, od których inni prawnicy stronią. Specjalizuje się w prawie pracy, w, sprawach związanych z legalnością zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Państwową Inspekcją Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy, jak również reprezentuje Cudzoziemców w sprawach związanych z legalnością ich pobytu i zatrudnienia. Współpracuje z renomowanymi kancelariami prawniczymi zarówno w kraju jak i zagranicą (w tym w Ukraina, Rosja oraz kraje arabskie).
komentarze
Twój komentarz
Email
Imię