Pracownicy

Kim w dzisiejszych czasach jest archiwista ( archiwariusz)? Historykiem, zarządcą i znawcą aktów czy „sprzątaczem” zakurzonych dokumentów?  Można rzec, że wszystkim jednocześnie. Archiwista to specjalista o szerokich kompetencjach, które obejmują zarówno porządkowanie akt w magazynach jak i pracę z ludźmi. Mianem tym określamy osoby pracującej w archiwach państwowych, archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe) i firmach porządkujących akta na zlecenie instytucji lub osób prywatnych.

Nadrzędnym zadaniem archiwisty jest sprawowanie opieki nad zbiorami, dokumentami archiwalnymi dostępnymi na wyposażeniu danej instytucji. Ściślej ujmując archiwista zajmuje się zarówno gromadzeniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem jak i udostępnianiem dokumentów. W dobie nowoczesnych technologii i komputerów archiwista odpowiada również za digitalizację, a więc tworzenie archiwum elektronicznego ze zbiorów tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych. Oprócz tego do kompetencji archiwisty należy dbanie o ład, porządek i estetykę archiwaliów i środowisko klimatyczne archiwum, w tym m.in. temperaturę, wilgotność.

Praca archiwisty polega także na częstych kontaktach z ludźmi. To właśnie do archiwisty użytkownicy archiwum, pracownicy danej firmy kierują pierwsze kroki w celu uzyskania pomocy w odnalezieniu określonego dokumentu. Zadaniem archiwisty jest nie tylko udzielenie pomocy, ale również wystawienie zaświadczeń lub poświadczeń. Jak więc widać, praca na stanowisku archiwisty nosi liczne znamiona pracy biurowej.

Według danych średnia miesięczna płaca archiwistów wynosi 1900 złotych brutto.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wielu archiwistów zdecydowało się na kontynuowanie kariery poza granicami kraju co spowodowało niedobór pracowników na stanowisko archiwista. Nasza firma zajmuje się rekrutacją pracowników o kwalifikacjach archiwisty m.in. z Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy również wstanie przeprowadzić rekrutację archiwistów nawet z najdalszych zakątków świata.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 3000 zł

Od 2016 prowadze swoją agencję rekrutacyjną, która ma siedziebe we Lwowe, zajmuje się poszukiwaniem pracowników ze Wschodu o róznych zawodach, 2 łata pracowałam nauczycielem języka polskiego i historii Polski