Pracownicy

Instruktor nauki jazdy uczy praktycznych zasad prowadzenia pojazdów

Pokazuje kursantowi jak działa pojazd i demonstruje w jaki sposób korzystać z jego funkcji. Potem umiejętność tę rozwija i utrwala w czasie jazdy po drogach publicznych lub placu manewrowym pojazdem specjalnie przystosowanym do zadań szkoleniowych. Celem pracy instruktora jest przygotowanie kursanta do egzaminu na prawo jazdy. Instruktor może także prowadzić zajęcia teoretyczne, podczas których zaznajamia słuchaczy z przepisami kodeksu drogowego. Najbardziej popularnymi instruktorami są ci przygotowujący do egzaminów na prawo jazdy kategorii B.

Instruktor nauki jazdy zatrudniony w ośrodku szkolenia kierowców zarabia średnio 1500-2000 zł netto. Wzrost pensji jest uzależniony od wyników kursantów. Instruktor może także pracować na własną rękę wtedy za godzinę jazdy bierze 30-45 zł, ale musi samodzielnie pokryć koszty benzyny, ubezpieczenia i corocznego przeglądu pojazdu.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wielu zagranicznych firm otworzyli swoi filii po calej Polsce, co spowodowało niedobór pracowników na stanowisko instruktor nauki jazdy. Nasza firma zajmuje się rekrutacją pracowników o kwalifikacjach instruktora nauki jazdy m.in. z Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy również wstanie przeprowadzić rekrutację instruktorów nauki jazdy nawet z najdalszych zakątków świata.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 3600 zł

Od 2007 docent Katedry Psychologii, Doktor nauk psychologicznych Pracuje w uczelni publicznej (Ukraina) dziekanem