Pracownicy

Głównym celem pracy inżyniera mechanika jest opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń mechanicznych, projektowanie konstrukcji i obróbki części, planowanie i nadzorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, pracujących w różnych gałęziach przemysłu. W zawodzie inżyniera mechanika można wyodrębnić pewne specjalności. Specjalności te są zazwyczaj związane z typem maszyn i urządzeń, z którymi inżynier mechanik ma do czynienia w swojej pracy. 

Warunki organizacyjne pracy inżyniera mechanika

Inżynier mechanik pracuje zwykle 8 godzin na dobę. Jest to najczęściej praca w stałych godzinach, w dni robocze. Od tych zasad zdarzają się odstępstwa, np. gdy przedsiębiorstwo pracuje w systemie zmianowym, lub gdy występuje sezonowe spiętrzenie prac, czy też trzeba w krótkim terminie wykonać prace zlecone. Zazwyczaj praca wykonywana przez inżyniera mechanika jest dość samodzielna. Nadzoruje ją okresowo przełożony. Pamiętać jednak należy, iż o wiele bardziej niż przełożeni, swobodę pracy może ograniczać konieczność przestrzegania określonych reżimów technologicznych, planów remontów itd.

Na niektórych stanowiskach, szczególnie w zakładach o stałym profilu produkcji, czynności zawodowe wykonywane przez inżynierów mechaników mogą się powtarzać – praca może mieć charakter rutynowy. Inne stanowiska pracy są mniej zrutynizowane, np. inżynier mechanik pracujący przy wprowadzaniu nowych wyrobów do produkcji i nowych technologii.

Na niektórych stanowiskach inżynier mechanik jest obowiązanydo noszenia ubrania roboczego, a nawet munduru (praca na kolei).

Praca w tym zawodzie jest pracą wyjątkowo odpowiedzialną. Np. inżynier mechanik pełniący funkcje kierownicze może być finansowo odpowiedzialny za wykonanie powierzonych mu zadań oraz za ludzi którymi kieruje. Inżynier bezpośrednio użytkujący maszyny i urządzenia jest odpowiedzialny za ich właściwe funkcjonowanie. Bardzo dużą odpowiedzialność ponoszą również ci inżynierowie, którzy dopuszczają urządzenia do pracy, od ich decyzji zależy bezpieczeństwo i zdrowie osób użytkujących owe urządzenia. Praca dość często związana jest z wyjazdami służbowymi, np. do zakładów kooperujących (krajowych i zagranicznych). 

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 4000 zł

Z wykształcenia - inżynier mechanik, gospodarstwo rolne, 1,5 roku pracowałem jako konsultant/sprzedawca w sklepie obuwniczym. Szukam prace w rolnictwie.
home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 5000 zł

Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu spawania, obróbki skrawaniem, montażu konstrukcji stalowych, czytanie rysunku i dokumentacji technicznej. Znam ukraiński, polski, niemiecki - podstawowy
home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 3500 zł

Wykształcenie wyższe – inżynierskie, 10 lat doświadczenia na stanowisku inżynier mechanik