Pracownicy

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód kapitana statku żeglugi śródlądowej jest pod kodem 315206

Wymagania

 • ukończyła 18 lat;
 • ma stan zdrowia odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia;
 • odbyła praktykę pływania na statkach żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, w wymiarze:
 • a) nie krótszym niż 12 miesięcy - w wypadku patentu,
 • b) nie krótszym niż 3 miesiące - w wypadku świadectwa,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności.

Do uzyskania patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy B wymagane jest posiadanie:

 • 48-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej,
 • w tym co najmniej 24 miesięcy na statkach o napędzie mechanicznym
 • i 24 miesięcy na stanowisku bosmana lub sternika,
 • oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B uprawnia do kierowania statkami żeglugi śródlądowej wyłącznie na śródlądowych drogach wodnych.

Do uzyskania patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy A wymagane jest posiadanie:

48-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej,

 • w tym co najmniej 24 miesięcy na statkach o napędzie mechanicznym
 • i 24 miesięcy na stanowisku bosmana lub sternika,
 • w tym 6 miesięcy praktyki na morskich wodach wewnętrznych,
 • oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych

albo

posiadanie dyplomu oficera w dziale pokładowym w żegludze morskiej albo stopnia oficera Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej oraz 6 - miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 6000 zł

Drugi oficer statku oceanicznego, kapitan jachtu żaglowego i motorowych mniej niż 500 Kierowca ciężarówki C + E w 1990 roku