Pracownicy

Korepetytor musi być osobą merytorycznie przygotowaną do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu (ukończone studia kierunkowe lub też rozległa praktyczna wiedza z danego przedmiotu). Niezbędne jest również przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne. Korepetytor powinien również charakteryzować się wiedzą z zakresu psychologii i metod uczenia się.

W pracy korepetytora ważne są również tzw. „umiejętności miękkie”, takie jak łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy czy cierpliwość.

Cechą charakterystyczną pracy korepetytora jest dość duża samodzielność – często sam układa program zajęć dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów. Jednocześnie musi być on gotowy na pracę w niestandardowym wymiarze godzin (często popołudniami i w weekendy).

Zapotrzebowanie na korepetytorów jest różne w zależności od przekazywanego obszary wiedzy. Z jego usług korzystają zarówno uczniowie na różnych poziomach edukacji szkolnej, jak i osoby dorosłe, które chcą zdobywać lub rozwijać swoje umiejętności. Korepetytorzy mogą świadczyć swoje usługi w ramach własnej działalności gospodarczej lub też podejmując współpracę z różnego typu firmami o profilu edukacyjnym.

Zarobki korepetytora są bardzo zróżnicowane i zależne od ilości uczniów oraz rodzaju wykładanego przedmiotu. Część korepetytorów łączy nauczanie w tej formie z inną aktywnością zawodową (często np. z pracą w różnego typu placówkach oświatowych czy działalnością naukową).

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 2500 zł

Nauczyciel chemii, znajomość j. polskiego średnia
home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 2500 zł

Ukończyłam Uniwersytet Lwowski, jestem nauczycielem matematyki, udzielam korepetycji z matematyki, polski - dobry