Pracownicy

Zawód lekarza medycyny jest jednym z zawodów, które cieszą się najwyższym prestiżem i poważaniem w społeczeństwie. Wynika to głównie z ogromnej roli jaką medycyna odgrywa we współczesnym społeczeństwie.Lekarz zajmuje się oceną stanu zdrowia pacjenta poprzez przeprowadzenie specjalistycznych badań diagnozuje chorobę, ustala plan leczenia pacjenta, przepisuje potrzebne medykamenty i nadzoruje cały proces leczenia. Do niego należy koordynowanie całego procesu leczenia, prowadzenie rehabilitacji, modyfikowanie terapii na bieżąco. W przypadku ukończenia specjalizacji chirurgicznych, lekarze wykonują zabiegi i operacje chirurgiczne, przeszczepiają narządy, zajmują się protezowaniem. W razie potrzeby lekarz danej specjalności kieruje pacjenta do innych specjalistów bardzo często ustalanie choroby i jej leczenie wymaga współpracy kilku lekarzy, a co za tym idzie odpowiedniego doboru leków i metod leczenia, aby ze sobą nie kolidowały. Lekarz medycyny przeprowadza również badania osób zdrowych dla celów kontrolnych, orzeka możliwość pracy w danym zawodzie, pobiera materiał biologiczny do dalszych badań oraz przygotowuje opinie lekarskie dla potrzeb różnych instytucji, jak np. zakłady ubezpieczeń, sądy.

Poza leczeniem pacjentów, lekarze prowadzą także działalność profilaktyczną i zajmują się wykonywaniem badań w ramach różnych akcji społecznych. Prowadzą także badania i prace w zakresie nauk medycznych.

Lekarz medycyny może pracować w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowego – dotyczy to zarówno państwowej służby zdrowia, jak również prywatnej.

Zarobki lekarza są bardzo zróżnicowane, ich wysokość jest uzależniona od posiadanych specjalizacji, miejsca pracy i rejonu zatrudnienia. Najbardziej dochodowym jest posiadanie własnej praktyki lub zatrudnienie w prywatnej placówce. Wynagrodzenie lekarza stażysta, zatrudnionego w ramach stażu podyplomowego wynosi 1824 zł brutto.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wielu lekarzy zdecydowało się na kontynuowanie kariery poza granicami kraju co spowodowało niedobór pracowników na stanowisko lekarza. Nasza firma zajmuje się rekrutacją pracowników o kwalifikacjach lekarzy m.in. z Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy również wstanie przeprowadzić rekrutację lekarzy nawet z najdalszych zakątków świata.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 4000 zł

Pracuje w Ukrainie pielęgniarzem hematologii dziecięcej ponad 5 lat, w wolny od pracy czas ucze język polski