Pracownicy

Agent ochrony (popularnie nazywany ochroniarzem) jest pracownikiem firmy, świadczącej usługi ochrony osób i mienia. W zależności od zakresu usług danej firmy, pracownik ochrony może zajmować się konwojowaniem osób, pieniędzy lub towarów – ma wówczas za zadanie dostarczyć osoby lub materiały do miejsca docelowego, uniemożliwiając napad czy kradzież.

Ochroniarz zajmuje się również ochroną imprez różnego rodzaju (np. koncerty, obchody uroczystości, targi), ochroną przedsiębiorstw, urzędów, placówek handlowych, sklepów, magazynów, różnych instytucji, parkingów, placów budowy, budynków. W zależności od typu miejsca pilnują ich przed kradzieżami, aktami wandalizmu itd. Mogą być także zatrudniani do ochrony osób (najczęściej bogatych, znanych lub będących przedstawicielami państwa), których zdrowie lub życie może być zagrożone.

Od kandydata na ochroniarza wymagana jest najczęściej siła i sprawność fizyczna oraz dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie tego zajęcia. Pomocna przy znalezieniu pracy może okazać się znajomość sztuk walki czy posiadanie prawa jazdy.

Wynagrodzenie w branży ochroniarskiej waha się najczęściej od ok. 1000 zł do 1600 zł brutto. Niższe zarobki obowiązują w supermarketach, nieco wyższe w bankach. Na wyższą pensję mogą także liczyć ochroniarze posiadający licencje. W przypadku pracy w renomowanych firmach wynagrodzenie może wzrosnąć do ponad 2-2,5 tys. zł. W przypadku pracy na umowę zlecenie kwota ta zależy od warunków danej umowy.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wielu zagranicznych firm otworzyli swoi filii po calej Polsce, co spowodowało niedobór pracowników na stanowisko ochroniarz. Nasza firma zajmuje się rekrutacją pracowników o kwalifikacjach ochroniarzy m.in. z Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy również wstanie przeprowadzić rekrutację ochroniarzy nawet z najdalszych zakątków świata.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 1500 zł

Skończyłem studia z Ekonomii, poszedlem do wojska, wróciłem, pracowalem niedlugo po specjalizacji, poszedł kierowcą a pozniej ochroniarzem, mam 62 lata