Pracownicy

Pielęgniarka jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej. Do zadań pielęgniarki należy dbanie o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, karmienie i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać.

Do obowiązków pielęgniarki należy również przygotowywanie pacjentów do badań i zabiegów, wykonywanie podstawowych pomiarów, takich jak badanie temperatury, tętna i ciśnienia krwi, nadzorowanie prawidłowego przebiegu leczenia oraz informowanie lekarza o wszelkich nieprawidłowościach.

Od pielęgniarek, poza wiedzą medyczną, wymagane są specyficzne predyspozycje psychiczne. Przede wszystkim musi to być osoba ciepła, sympatyczna, kierująca się w swojej pracy dobrem pacjenta. Istotna jest umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z chorymi, empatia i opiekuńczość. Równocześnie pielęgniarka musi być osobą stanowczą, zdecydowaną i w pewnym stopniu odporną na ludzkie cierpienie, niejednokrotnie bowiem wykonywane przez nią czynności sprawiają ból pacjentom, zaś cierpienie i ciężkie choroby są ich codzienna pracą. Praca pielęgniarki wymaga też pewnej siły fizycznej oraz zdolności manualnych.

Bardzo istotna jest również cierpliwość i opanowanie, pacjenci są bowiem trudnymi podopiecznymi. Pielęgniarka musi się także odpowiednio odnosić do pacjentów, aby nawet w bardzo trudnych sytuacjach pomagać chorym zachować godność oraz dodać otuchy tym, którzy tego potrzebują.

Pensja pielęgniarki zatrudnionej w państwowym zakładzie zależy w dużym stopniu od regionu kraju w mniejszych miastach wynosi od 1200 zł netto do 1600 zł. W większych miastach waha się w granicach 1800-2200 zł. Nieco lepiej wygląda sytuacja w prywatnych klinikach  można tam liczyć na zarobki ok. 2500 zł.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 1000 zł

Mam 48 lat moje doświadczenie to 14 lat jako pielęgniarka i 17 lat jako biolog. Komunikatywny angielski i podstawowy polski.