Pracownicy

Pokojowa to osoba zatrudniona w hotelu lub obiekcie o zbliżonym charakterze prowadzonej działalności i odpowiedzialna za utrzymanie wynajmowanych pokojów w nienagannej kondycji i czystości. Do codziennych obowiązków pokojówki będzie więc należeć sprzątanie pokoju pod nieobecność gości, dostarczanie pościeli, ręczników, środków czystości, i temu podobnych elementów wyposażenia pokoju, a także przygotowywanie pomieszczeń do przyjęcia nowych gości. Pokojówka zapewnia podstawowe warunki dla utrzymania wysokiego standardu wynajmowanych przestrzeni mieszkalnych w obiektach gastronomicznych, hotelowych, etc.

Potencjalni pracodawcy nie stawiają zwykle ścisłych wymogów dotyczących wykształcenia  posiadanego przez poszczególnych kandydatów. W zupełności wystarczające okazuje się ukończenie edukacji na poziomie podstawowym lub średnim. Znacznie bardziej istotne okazuje się jednak dotychczasowe doświadczenie zawodowe, pozyskane w pracy na stanowisku o zbliżonym charakterze pełnionych obowiązków. Od kandydatów oczekuje się także konkretnych cech personalnych - uczciwości, zaangażowania w pełnieniu powierzonych obowiązków, dyskrecji.

Praca pokojówki odbywa się w przestrzeni hotelu lub innego obiektu o podobnym charakterze prowadzonej w nim działalności. Codzienne obowiązki pokojówki skupiają się wokół szeregu czynności porządkowych.

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku stwarzają przede wszystkim hotele na terenie całego kraju.

Zarobki pokojówki uzależnione są przede wszystkim od miejsca jej zatrudnienia - klasy hotelu i jego lokalizacji, standardowo jednak utrzymują się na poziomie 1600 złotych brutto miesięcznie.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 2000 zł

Jestem młodą pracowitą osobą. Znajomosc polskiego i angielskiego na bardzo dobrym poziomie. Poszukuję pracy najlepiej jako pokojówka do hotelu lub sprzątanie mieszkań
home
Russian Federation

Oczekiwane wynagrodzenie: 2000 zł

Doświadczenie sprzedawcy i pokojówki w hotelu. Będę rozpatrywać wszystkie oferty!