Pracownicy

Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technicznym. W praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i dopilnowuje terminowego przeprowadzania kontroli technicznych i prac naprawczych, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Osoba obsadzona na tym stanowisku sporządza i porządkuje dokumentację techniczną, a także koordynuje ewentualne roszczenia w zakresie napraw gwarancyjnych i zwrotu wadliwego sprzętu lub oprogramowania. Technolog jest zaangażowany we wdrażanie nowego sprzętu i nowych technologii wewnątrz przedsiębiorstwa, a także udziela pracownikom wsparcia w zakresie ich obsługi.

Potencjalni pracodawcy preferują osoby, legitymujące się wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznej obsługi przedsiębiorstw, oraz wdrażaniu nowych technologii na ich terenie. Od osób zatrudnionych w tym charakterze wymaga się cech personalnych, umożliwiających efektywną pracę w zespole, a także dużego zaangażowania w wypełnianiu powierzonych obowiązków, których poprawne realizowanie może wpływać na bezpieczeństwo i wydajność pracy wszystkich osób zatrudnionych w firmie. 

Zarobki na tym stanowisku utrzymują się przeważnie na poziomie 3000 złotych brutto miesięcznie.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wielu Technologów zdecydowało się na kontynuowanie kariery poza granicami kraju co spowodowało niedobór pracowników na stanowisko technologa. Nasza firma zajmuje się rekrutacją pracowników o kwalifikacjach Technolog m.in. z Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy również wstanie przeprowadzić rekrutację Technologowa nawet z najdalszych zakątków świata.

home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 4000 zł

Mam doświadczenie w pracy jako technolog oddziału papieru fotograficznego na fabryce oraz kierownik technologicznego działu w prywatnej firmie
home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 4000 zł

doswiadczenie 13 lat jako główny inzynier-technolog - analiza, optymalizacja i przebudowa istniejących systemów przedsiębiorstwa; - opracowanie dokumentacji projektowej, rysunków, wyposażenia, rurociągów - analiza sprzętu i działań konkurenta
home
Ukraina

Oczekiwane wynagrodzenie: 3000 zł

Od 04.2017 - obsługiwanie maszyn, praca na produkcji. 2015 - Technik hydrotechnicznego działu Obserwacja zmian wskaźników piezometrycznych w ciele zapory ziemnej, w celu określenia procesów filtracji. Pomiary wskaźników przemieszczeń w miejscach szwów o odkształceniach betonowej konstrukcji. Projektowanie budowli hydrotechnicznej przy pomocy AutoCAD.
home
Bangladesh

Oczekiwane wynagrodzenie: 2500 zł

Jestem z Bangladeszu, mam 5 łat doświadczenia jako technik barwienia za pomocą spektrofotometru, doboru kombinacji barwników, dopasowania odcieni, programowania maszyn do barwienia próbek itp. 3 łata doświadczenia w administracji, komunikowania z dostawcami zewnętrznymy, raportowanie, fakturowanie. Nie boję się ciężkiej pracy.
home
India

Oczekiwane wynagrodzenie: 2500 zł

W Indiach 2 lata pracowałem na produkcji prasowej, w moi obowiązki wchodziło: interpretowanie wszelkiego rodzaju rysunków technicznych 2D, planowanie różnych aspektów procesu produkcyjnych dla rozwoju narzędzi prasowych i formy wtryskowej z tworzywa sztucznego, wiedza na temat systemu jakościowego lubi 5-S, KAIZEN, KANBAN, umiejętności dopasowania i rozwiązywania problemów podczas czynności produkcyjnych, prace modyfikacyjne zgodnie z wymaganiami klienta.