Pracownicy

Lekarz weterynarii, nazywany potocznie weterynarzem, od kilku lat staje się coraz bardziej prestiżowym i poszukiwanym na rynku zawodem. Jest to związane ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowane, stojące na wysokim poziomie usługi medyczne związane z hodowlą i opieką nad zwierzętami, czy wiedzą o chorobach odzwierzęcych.

Kandydat na weterynarza musi przede wszystkim lubić zwierzęta, znać ich naturę, zwyczaje, psychikę, mieć tzw. dobre podejście do zwierząt, ale równocześnie musi sobie zdawać sprawę, że jest to trudny zawód związany z ciężką i wyczerpującą pracą fizyczną. Niejednokrotnie weterynarze pracują w ciężkich warunkach, z agresywnymi zwierzętami, a do ich zadań należy nie tylko ratowanie, ale również podejmowanie decyzji o usypianiu zwierząt, gdy nie rokują nadziei na wyleczenie.

Od lekarza weterynarii wymagana jest szeroka wiedza o anatomii i chorobach zwierzęcych, sposobach pielęgnacji i hodowli poszczególnych gatunków. Poza badaniem i oceną stanu zdrowia zwierząt, weterynarz zajmuje się rozpoznawaniem chorób, ich leczeniem, zapobieganiem im oraz przeprowadzaniem zabiegów chirurgicznych. Musi posiadać odpowiednią wiedzę do wykonywania badań laboratoryjnych, wydawania recept i dawkowania leków.

Do weterynarza należy

wydawanie świadectw zdrowia, opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, sprawowanie nadzoru i kontroli weterynaryjnej nad podmiotami, zajmującymi się działalnością związaną ze zwierzętami oraz podejmowanie decyzji dotyczących zwierząt, surowców zwierzęcych, pasz i surowców paszowych importowanych lub przewożonych przez terytorium kraju. W zakresie uprawnień lekarza weterynarii znajduje się również badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego czy też nadzór nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt.

home
Białoruś

Oczekiwane wynagrodzenie: 2000 zł

Pracowałem w zakładach przetwórstwa mięsa (prowadzący do produkcji kiełbas, magazynu, weterynarz), polski - podstawowy, niemiecki sredniozaawansowany